Aankomst van koning Willem III bij…

Pieter Pickaert (mogelijk), 1691, prent, RP-P-OB-82.730

De aankomst van koning Willem III bij Oranjepolder in Zuid-Holland, 31 januari 1691. Door ijsvorming heeft de roeiboot met Willem III moeite aan land te komen. Met vier verzen onder de plaat: op het plaatsnemen in de boot (twee keer), op de zware mist en op het aan land treden. Op het blad…

Gedrukte benoeming van T.J.G. de…

anoniem, 1787 - 1790, tekstblad, BI-B-FM-093-19

Gedrukte benoeming van Thomas Jos. Guill. de Gryspere van Oostende tot luitenant dragonder bij de vrijwillgers van Saint-George, 1 augustus 1787. Onderdeel van de gebundelde verzameling prenten betrekking hebbend op de gebeurtenissen van de Brabantse Omwenteling en de periode 1787-1790.

Tekstblad behorend bij de…

Samuel Gruterus, 1695, tekstblad, RP-P-OB-76.272A

Tekstblad behorend bij de titelpagina voor de prentserie over het overlijden en de lijkstatie van Maria II Stuart, koningin van Engeland, 1695. Verklaring van de voorstelling van de allegorische titelprent bij het boek van Samuel Gruterus: Funeralia Mariae II Britanniarum, Haarlem 1695. Latijnse…

Titelpagina

Jan Montyn, 1964, prent, RP-P-2010-221-840-2

Dubbelgevouwen blad met aan de linkerkant het colofon en aan de rechterkant de titelpagina.

Plattegrond van door…

anoniem, 1912, albumblad, RP-F-2003-4-1

De plaatsen die door de leden van de Britse amateurfotografenvereniging P.C.U.K. tijdens hun excursie naar Nederland bezocht werden, zijn rood onderstreept. Onderdeel van Fotoalbum van de excursie naar Nederland van de Britse amateurfotografenvereniging P.C.U.K.

Rescript van het Comité van…

onbekend, 1799, handschrift, RP-D-00-1130

Rescript van het Comité van Binnenlandse Correspondentie over het versturen van de proclamatie van erfprins Willem over de landing van Britse troepen in de Nederlanden in augustus 1799 naar Amsterdam en verspreiding binnen de stad. Volgens het document van 5 september 1799 zijn vele exemplaren van…

Lidmaatschapsbewijs van het…

anoniem, 1797, prent, RP-P-1980-355

Lidmaatschapsbewijs of diploma van het Genootschap Democriet te Haarlem op naam van Abraham Coenraad Swaving, 21 november 1797. Bovenaan een medaillon met de kop van Democriet, daaronder een vers over het lidmaatschap. Ondertekend door het oudste en het jongste lid van de kring. Linksonder een rode…

Kennisgeving van een geboorte, 1782

anoniem, 1782, geboortekaart, RP-P-OB-86.798

Voorgedrukte kennisgeving van een geboorte van een meisje, waarin zijn ingevuld de namen van de geadresseerde (onleesbaar) en van de vader (Van der Hoop Gijs...), Amsterdam, 30 maart 1782. Linksonderaan ook de naam van Prof. Tydeman te Utrecht.

Rapport van de ronde, Amsterdam…

anoniem, 1801, tekstblad, RP-P-OB-86.804

Officieel rapport van de rondes gemaakt door de wacht onder commando van J.S. Scheltes om 21:30 en om 23:00 te Amsterdam op 17 april 1801. Voorgedrukt formulier waarin de namen van de leden van de wacht met de hand zijn ingevuld, bovenaan de naam van J. Verlem, ratelwacht. Linksonder resten van een…

Mnemonische techniek voor de…

anoniem, naar H. Somerhausen, 1815 - 1820, prent, RP-P-OB-77.634

Mnemotechnisch systeeem om de Nederlandse geschiedenis door middel van tien vingers en 28 tijdvakken te onthouden. Twee handen waar op elk van de tien vingers de namen van de heersers over Nederland staan vermeld. Op de linkerhand de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiendenis van…