Bericht van het overlijden van…

anoniem, 1849, overlijdensbericht, RP-P-OB-88.983

Kennisgeving van het overlijden van koning Willem II op 17 maart 1849 door de Staatsraad Gouverneur van de Provincie Utrecht aan de leden van de Provinciale Staten van Utrecht. Dubbelgevouwen blad met zwarte rouwranden, ondertekend door de gouverneur.

Enquêteformulier ingevuld door…

Johannes Immerzeel, 1840, enquêteformulier, RP-D-2016-6-454

Brief aan Anna Dorothea Dirks

Chap van Deventer, 1912, brief, RP-D-1984-40-C.M.VANDEVENTER-90

Brief bevat antwoord van Anna Dorothea Dirks.

Brief aan Jan Veth

Etha Fles, 1874 - 1925, brief, RP-D-1984-40-E.FLES-4

Brief gedateerd 17 sept. 1887 in latere hand.

Brief aan Jan Veth

Voor de Kunst, 1874 - 1925, brief, RP-D-1984-40-E.FLES-15

Brief gedateerd 3 April 1900 in latere hand.

Brief aan Jan Veth

Etha Fles, 1874 - 1925, brief, RP-D-1984-40-E.FLES-22

Brief gedateerd 1 feb. door schrijver, 1 Februari 1901 in latere hand.

Briefkaart aan Philip Zilcken

Anthon Gerhard Alexander van Rappard, 1889, briefkaart, RP-D-1982-43-RAPPARD-1

Brief aan Philip Zilcken

Pieter Hendrik van Moerkerken, 1901, brief, RP-D-1982-43-V.MOERKERKEN(P.H.)-2

Briefkaart aan Philip Zilcken

N.J. Singels, 1909, briefkaart, RP-D-1982-43-SINGELS-9

Brief aan Philip Zilcken

N.J. Singels, 1909, brief, RP-D-1982-43-SINGELS-10