Portret van Arnold Tholinx

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1654 - 1658, prent, RP-P-OB-577

De drie kruisen

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1653, prent, RP-P-1962-39

Zittende naakte vrouw

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1658, prent, RP-P-1962-77

Hiëronymus lezend in een Italiaans…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1651 - 1655, prent, RP-P-OB-184

De beugelaar

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1654, prent, RP-P-OB-215

De blinde violist

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1631, prent, RP-P-1961-1070

Bedelaar gezeten met zijn hond

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1631, prent, RP-P-OB-412

Baders

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1651, prent, RP-P-OB-253

De schilder Jan Asselijn

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1645 - 1649, prent, RP-P-1961-1152

Kop van een man met bontmuts,…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1627 - 1632, prent, RP-P-OB-710A