Portret van Arnold Tholinx

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1654 - 1658, prent, RP-P-OB-577

De drie kruisen

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1653, prent, RP-P-1962-39

Zittende naakte vrouw

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1658, prent, RP-P-1962-77

Hiëronymus lezend in een Italiaans…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1651 - 1655, prent, RP-P-OB-184

God schept de man en vrouw

Francesco Villamena, naar Rafaël, 1626, prent, RP-P-OB-38.387

Zesde dag van de schepping waarop de man en vrouw worden geschapen. God de Vader staand in een landschap met de naakte Adam en Eva. Naast de voet van Adam zit een konijn. Rechtsonder genummerd: 5. Verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

Offer van Noach

Francesco Villamena, naar Rafaël, 1626, prent, RP-P-OB-38.394

Noach en zijn familie brengen een offer aan God bij een altaar. Verschillende dieren staan klaar om geofferd te worden. Rechtsonder genummerd: 13. Verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

Doop van Christus

Francesco Villamena, naar Rafaël, 1626, prent, RP-P-OB-38.399

Christus wordt gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Achter Johannes knielen en zweven engelen. Rechtsonder genummerd: 62. Verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

Maria met Kind en Elisabet,…

Francesco Villamena, naar Rafaël, 1602, prent, RP-P-H-H-762

Maria overhandigt het Christuskind aan Elisabet. Rechts Johannes de Doper en links de heilige Catharina van Alexandrië. Twee regels Latijnse tekst in ondermarge.

Jonge man met een paard bij een…

Jan van Haensbergen, naar Hendrik Verschuring, 1662, prent, RP-P-1934-1

Een jonge man met een paard aan de leidsels en twee honden bij een obelisk in een landschap.

De aanbidding van de herders

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1652 - 1656, prent, RP-P-OB-87