Album met werk van Ploos van Amstel…

Cornelis Ploos van Amstel, 1736 - 1798, prentalbum, RP-P-2016-854

Album met circa 295 doordruktekeningen, calques en prenten gemaakt door of onder supervisie van Cornelis Ploos van Amstel. Ze liggen los tussen de bladen. Perkamenten band. Verder ligt achterin het album: - Tweede/Vijfde/Zesde/Zevende (in kopie) en Negende Bericht, wegens een Prentwerk, volgens de…

Album met Romeinse tempels,…

diverse vervaardigers, 1629 - 1708, prentalbum, RP-P-2016-345

Album met 86 etsen en gravures en drie tekeningen op 70 bladen. Het album begint met vijf lege bladen en eindigt met zeven lege bladen. Het album bevat dus in totaal 82 bladen. Het album bevat voornamelijk prenten uit het prentcorpus de 'Speculum Romanae Magnificentiae' en prenten uit de reeks…