Keizer Karel V omgeven door zijn…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, 1556, prent, RP-P-1992-35

Keizer Karel V zit op een troon, met een adelaar tussen zijn voeten. De adelaar heeft in zijn snavel een ring waaraan touwen zijn bevestigd waarmee de overwonnen vijanden van de keizer gebonden zijn. Links van de troon staan: Frans I, koning van Frankrijk, paus Clemens VII en de Turkse vorst…

Jan Smit te Haarlem aan één been…

Jan Luyken, 1683 - 1685, tekening, RP-T-1903-A-4768A

Jan Smit aan één been opgehangen aan de galg, op de Grote Markt te Haarlem, 1572. Ontwerp voor een prent.

Miniatuur met Filips de Goede en…

Jan Kobell (I), 1790, tekening, RP-T-00-1671

Hertog Filips de Goede van Bourgondië met gemalinnen, graaf van Charlerois en anderen met bijbehorende wapens. Naar een originele miniatuur, 1464. Ontwerp voor een prent.

Vredesonderhandelingen tussen…

Reinier Vinkeles, 1802 - 1804, tekening, RP-T-00-1185

Civilis en Cerialis onderhandelen en sluiten vrede op de afgebroken brug, 69-70.

Het Oude Stadhuis van Amsterdam,…

Anthonie van den Bos, naar Pieter Jansz. Saenredam, 1778 - 1838, prent, RP-P-OB-67.514

Het Oude Stadhuis van Amsterdam, naar de tekening van 20 juni 1641. Op de stenen van de drempel een inscriptie over het afbranden van het stadhuis op 7 juli 1652.

Het Oude Stadhuis van Amsterdam,…

Anthonie van den Bos, naar Pieter Jansz. Saenredam, 1778 - 1838, prent, RP-P-1921-516

Het Oude Stadhuis van Amsterdam, naar de tekening van 20 juni 1641. Op de stenen van de drempel een inscriptie over het afbranden van het stadhuis op 7 juli 1652.

Vernielen en verbranden door de…

Hendrik Vettewinkel, 1832, tekening, RP-T-00-2495

Het vernielen en verbranden door de Watergeuzen onder Treslong en Roobol van de vaartuigen waarmee de Spanjaarden geland waren ter herneming van Den Briel, 5 april 1572.

Raadsvergadering der Batavieren

Engelbertus Matthias Engelberts, 1784 - 1786, tekening, RP-T-00-1543

Raadsvergadering bij de Bataven. Ontwerp voor een prent.

Oproer te Hoorn, over de invoering…

Jacob Folkema, 1747 - 1759, tekening, RP-T-00-1532

Oproer te Hoorn over de invoering door Karel de Stoute van nieuwe accijnzen op het bier, 21 mei 1470. Volksmenigte voor het stadhuis slaat vaten bier open, links en rechts komen soldaten aangesneld. Ontwerp voor een prent.

Godsdienstplechtigheden der…

Engelbertus Matthias Engelberts, 1788 - 1790, tekening, RP-T-00-1537

Godsdienstoefening bij de Bataven. Ontwerp voor een prent.