Portret van Jan van Walré

Willem van Senus, naar Wybrand Hendriks, 1815 - 1851, prent, RP-P-1937-1645

Portret van de Haarlemse schrijver en uitgever Jan van Walré.

Allegorie op de Verlichting, 1795

Lambertus Antonius Claessens, naar Jacques Kuyper, 1795, prent, RP-P-BI-5888A

Allegorie op de Verlichting, 1795. De vrouwelijke personificatie van de Verlichting zweeft boven de wereld en laat haar licht op Europa schijnen. Op het blad enkele getekende studies van details van handen, voet en hoofd.

Geboorte- en huwelijkstafereel

Dirk Sluyter, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1809, prent, RP-P-1937-1639

Allegorische voorstellingen ter gelegenheid van het huwelijk van A. Daane en M.G. Bouwmeester op 5 februari 1809. De prent bevat tal van symbolen wijzend op het geloof, de liefde, vruchtbaarheid, het verglijden van de tijd, geluk en tegenslag. Een jongeman met een brandende fakkel en een olijftak…