Staande soldaat

Gesina ter Borch, ca. 1653, tekening, BI-1890-1952-26

Tekening

J.W. Taute (mogelijk), ca. 1840, tekening, NG-1974-27

Heer in cape

Gesina ter Borch, 1653, tekening, BI-1890-1952-32

Soldaat en dame, van achteren

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-58

Dame en een officier

Gesina ter Borch, ca. 1654 - ca. 1658, tekening, BI-1890-1952-74(R)

Muziek makend herderspaar

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-47

Heer die een bal gooit en een dame

Gesina ter Borch, ca. 1652 - ca. 1653, tekening, BI-1890-1952-19

Herderin

Gesina ter Borch, ca. 1652, tekening, BI-1890-1952-5

Staande dame

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-52

Jozef en de vrouw van Potifar

Gesina ter Borch, ca. 1654, tekening, BI-1890-1952-43