Briefwisseling van Hendrik van…

Hendrik van Limborch, 1700 - 1714, document, RP-D-00-1062

Briefwisseling van Hendrik van Limborch en Lambert Ten Kate, met medewerking van J.C/ Leblon over de proporties en de harmonie van de kleuren. Correspondentie bewaard in omslagen samen in een verzamelmap bekleed met rood linnen en sierpapier. Bevat tevens 4 figuurstudies en 2 perspectieftekeningen…

Over een eenvoudig middel om eene…

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1780 - 1849, document, RP-D-00-1063

Over een eenvoudig middel om eene schets naar de natuur te verkrijgen. Door David Pierre Giottino Humbert de Superville, Leiden, ca. 1830. Handschrift met diagrammen, in schrift met kaft van bruin karton en bruin linnen.

Aanteekeningen en aanmerkingen uit…

Hendrik van Limborch, ca. 1754, document, BI-1893-3583-A

Aanteekeningen en aanmerkingen uit & over G. de Lairesse's Groot Schilderboeck. 10e boek: Verhandeling van de beeldhouwerije. Handschrift door Hendrik van Limborch. Losse bladen bewaard in mapje met rood linnen op de rug en bekleed met zwart-gele sier papier.

Korte Levens-Beschrijving van…

Mattheus Terwesten, na 1757, document, BI-1901-3019

Korte Levens-Beschrijving van Mattheus Terwesten, kunstschilder volgens zijne eygene aanteekeninge tot den jaare 1747. Manuscript (van na 1757) ingebonden in band met donkergroen linnen en groen-beige gemarmerd papier. Titel op de rug.

Notitie der dagelijxe…

Hendrik van Limborch, 1716 - 1757, document, BI-1893-3583

Notitie der dagelijxe Schilderoeffening, zedert 1 February 1716 tot [1 Oct. 1757]. Door Hendrik van Limborch. Handschrift en een schets. Schrift met omslag van papier bekleed met gemarmerd papier.