Map met twee brieven mbt een…

G.W. van Oosten de Bruyn, 1832, handschrift, BI-1959-241

Map met twee brieven: G.W. van Oosten Bruyn aan Petrus Schouten (20 Febr. 1769); S. de Wind aan Six van Hillegom (7 Julij 1832) over het manuscript en het gedrukte boek "Een corte, cleyn ende waarachtighe Beschrijvinghe van het innemen van Sparendam;... van het Belegh ... van Haerlem." Delft 1573.…