Bekendmaking van het ontslaan van…

anoniem, 1849, tekstblad, RP-P-OB-89.040

Tekstblad waarin de burgemeester en wethouders van Amsterdam het ontslaan van de Rustbewaarders van Amsterdam bekendmaken, 16 oktober 1849. Bladzijde met tekst en drie handtekeningen.

Uitleg behorend bij een prent met…

anoniem, 1775 - 1799, tekstblad, RP-P-OB-79.646

Tekstblad met een beschrijving van de gebeurtenissen, behorend bij een prent waarin de leden van de Spaansgezinde Raad van State worden in Brussel gevangengenomen, 5 september 1576.

Beschrijving van de feestelijke…

anoniem, 1800 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-80.166

Tekstblad met een handgeschreven beschrijving van de feestelijke intocht van Maurits in Amsterdam na de verovering van Groningen in 1594.

Transcriptie van de verzen bij de…

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-80.368

Transcriptie van drie verschillende verzen bij de anti-Spaanse politieke allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen van Spanje in 1598. Handschrift in drie kolommen in het Nederlands.

Transcriptie van de ontbrekende…

anoniem, 1880 - 1882, tekstblad, RP-P-OB-80.744B

Transcriptie van de ontbrekende teksten bij de allegorische voorstelling van de gelukkige staat van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het jaar 1603. Twee bladen: de titel en de onderschriften in 4 kolommen in het Nederlands.

Blad met biografische gegevens over…

anoniem, 1800 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-80.964

Blad met biografische gegevens over Hugo de Groot, zijn ouders, zijn huwelijk met Maria van Reigersberg en hun kinderen.

Geschreven kopie naar het Latijnse…

anoniem, 1700 - 1899, tekstblad, RP-T-00-3574

Geschreven kopie naar het Latijnse onderschrift bij de prent van het schip Victoria, prent nr. 5 in de begrafenisoptocht van Karel V op 29 december 1558, met adres van Christoffel Plantijn te Antwerpen. Met ornamentele randen.

Beschrijving van het beleg van…

anoniem, 1800 - 1899, tekstblad, RP-P-OB-68.297B

Tekstblad met een handgeschreven beschrijving van het beleg van Groningen en de bijzonderheden van de verovering door het Staatse leger onder prins Maurits, 1594.

Beschrijving van de aanslag van…

anoniem, 1700 - 1799, tekstblad, RP-P-OB-79.755

Handgeschreven beschrijving in twee kolommen van de aanslag van Helling op Amsterdam op 23 november 1577 en de noodmunten die tijdens het beleg in 1578 te Amsterdam zijn geslagen.