Kaart met een ontwerp voor de…

Daniël van Breen, 1677 - 1679, prent, RP-P-1939-1451

Kaart met een ontwerp voor de bedijking van de Haarlemmermeer, 1641. Links Leiden, rechts Haarlem, onderaan Amsterdam. Langs de bovenkant de titel. Linksonder drie schaalstokken: Een ghemene Hollandsche mijl; 2000 Rijnlandsche roeden van 12 voeten; Een ure gaens. Rechts de legenda A-V.

Kaart van Haarlem en omstreken en…

Coenraet Decker, 1680 - 1811, prent, RP-P-1939-1434

Zestiende deel van een kaart van Kennemerland en West-Friesland. Rechtsonder genummerd: 16. Met rooster.

Kaart van de Noordplaspolder

T. Koning, in of na 1767, prent, RP-P-AO-10-71-1

Boven in het midden een banderol met de titel. Links- en rechtsboven een lege cartouche voor een register. Linksonder een cartouche met tekst, geschreven door Klaas Vis. Onder rechts van het midden een schaalstok: Maate van 500 Rhijnl: roeden.

Kaart van de Noordplaspolder

T. Koning, in of na 1767, prent, RP-P-AO-10-71-2

Langs de bovenkant de namen van de ambachtsheren van Hazerswoude, Benthuizen, Noord-Waddinxveen, Hogeveen, Zoeterwoude en Benthorn. Daaronder in het midden een banderol met de titel. Links en rechts een cartouche met een register met de grootte van verschillende oppervlaktes van de ambachten binnen…

Kaart van Schouwen-Duiveland

anoniem, 1748, prent, RP-P-AO-15-16A

Linksboven een cartouche met de wapens van Schouwen, Zierikzee, Brouwershaven en van dorpen, heerlijkheden en ambachten op Schouwen en bijhorende polders. Linksonder de titelcartouche. Onder, rechts van het midden twee schaalstokken: Schaal van 1000 Schouwsche roeden; Schaal van 1000 Rynlandsche…

Kaart van het eiland Tholen

anoniem, 1753 - 1760, prent, RP-P-AO-15-116-2

Linksboven een schaalstok: Schaale van duisend roeden Rynlands. Linksonder de titelcartouche. Rechtsboven een cartouche met de legenda. Gradenverdeling langs de randen.

Kaart met een ontwerp voor de…

Daniël van Breen, naar Jan Pietersz. Dou, naar Willem van der Laegh, 1641, prent, RP-P-AO-9-41

Kaart met een ontwerp voor de bedijking van de Haarlemmermeer, 1641. Links Leiden, rechts Haarlem, onderaan Amsterdam. Langs de bovenkant de eerste titel. Linksboven een tweeregelig gedicht met daaronder een handschrift door de landmeter. Boven in het midden het wapen van de Staten-Generaal.…

Kaart van Mons, 1709

Jacobus Harrewijn, 1709, prent, RP-P-OB-83.315

Kaart van Mons (Bergen) waarop de ligging van de belegerende Geallieerde troepen in bijgetekend, september-oktober 1709. Aan de onderzijde van de prent is een blad geplakt met een getekende aanvulling op de kaart.

Kaart van Zuid-Afrika; bovenste…

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1786, tekening, RP-T-1914-17-3-A

Kaart in twee helften. Dit deel dekt het gebied, begrensd door een lijn noordelijk en oostelijk van de mond van de Oranjerivier, tot de Grote Tarkarivier in het zuiden en tot aan de westkust bij Lambertsbaai; de westkust strekt tot 28º ZB; tekst ontsloten d.m.v. gidskaart met graadaanduidingen.…

Kaart van Saldanhabaai

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), ca. 1784, tekening, RP-T-1914-17-15

Ontsloten door middel van een gidskaart, opgedeeld in de delen A, B en C; met omschrijvingen van de afbeeldingen.