Zilveren avondmaalsbeker van…

anoniem, naar Jan. Gouwels, 1700 - 1750, tekening, RP-T-00-3579

De zilveren avondmaalsbeker die in 1571 gebruikt is bij de eerste protestantse viering van het avondmaal in Vlissingen. Opstand en binnenzijde van de beker waarin de buste van een gelauwerde krijgsman (Karel V?), in profiel naar rechts. Een spreuk op de band en gedateerd 1571 en gesigneerd I.G. (J.…

Koppen der Batavieren

Engelbertus Matthias Engelberts, 1782 - 1784, tekening, RP-T-00-1540

Batavierenkopjes of zogenaamde Sicamber-kopjes. Ontwerp voor een prent.

De Spaanse kookpot van Leiden, 1574

anoniem, 1800 - 1899, tekening, RP-T-00-3591

De Spaanse kookpot die op de ochtend van 3 oktober 1574 van het Leids ontzet in de Lammenschans gevonden is met een restje hutspot erin. Met maatstok. Getekend in de vorm van een penning, met op de achterkant de inscriptie die op de pot staat.

Plaque met vers op het walvisbeen…

Pieter van Looy, naar Karel van Mander (I), 1879, tekening, RP-T-00-3604

Plaque met vers van vier regels behorend bij het walvisbeen teruggebracht door Jan Huygen van Linschoten van zijn reis naar het noorden in 1595 en in 1596 geschonken aan zijn geboortestad, bewaard op het stadhuis van Haarlem. Plaque versierd met menselijke figuren, festoenen en rolwerk.

Christus aan het kruis met Maria en…

Jan Stolker, naar Desiderius Erasmus, 1734 - 1785, tekening, RP-T-00-1303

Noodmunten uit Amsterdam, 1578

anoniem, 1700 - 1799, tekening, RP-T-00-3594

Vier zilveren noodmunten in Amsterdam geslagen van kerkzilver tijdens het beleg door Sonoy in 1578. Genummerd No. 1-4.

Timpaan van de abdijkerk te Egmond

Chrétien Théodore Tinne, 1802 - 1804, tekening, RP-T-00-1255

Timpaan van Egmond: boogtrommel met Petrus, graaf Dirk VI van Holland en zijn moeder gravin Petronella. Het geheel omringd met Latijnse inscripties. De steen is afkomstig uit de voormalige Benedictijner Abdij van St. Petrus en St. Adelbert te Egmond-Binnen. Onder de steen enkele oude letters. FM…

Zilveren avondmaalsbeker van…

anoniem, naar Jan. Gouwels, 1766, tekening, RP-T-00-3580

De zilveren avondmaalsbeker die in 1571 gebruikt is bij de eerste protestantse viering van het avondmaal in Vlissingen. Opstand en binnenzijde van de beker waarin de buste van een gelauwerde krijgsman (Karel V?), in profiel naar rechts. Een spreuk op de band en gedateerd 1571 en gesigneerd I.G. (J.…

Noodmunten uit Amsterdam, 1578

anoniem, 1700 - 1799, tekening, RP-T-00-3595

Vier zilveren noodmunten in Amsterdam geslagen van kerkzilver tijdens het beleg door Sonoy in 1578. Genummerd No. 1-4, de eerste twee afgebeeld met voor- en keerzijde.

Twee papieren noodmunten uit het…

anoniem, 1700 - 1899, tekening, RP-T-00-3590

Twee papieren noodmunten uit het beleg van Leiden, 1574. Voorzijde leeuw met lans en vrijheidshoed en leeuw met zwaard en wapen van Leiden, keerzijde wapen van Leiden en opschrift in Latijn.