Jan Beukelszoon van Leiden als…

Reinier Vinkeles, naar Jacobus Buys, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.478

Jan Beukelszoon van Leiden rijdt te paard als koning van de wederdopers te Münster, 1534.

Reguliersklooster te Amsterdam…

Simon Fokke (toegeschreven aan), 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-78.476

Het Reguliersklooster te Amsterdam verbrand, 1532. De titel is met de pen onder de voorstelling geschreven.

Processie met het St. Nicolaasbeeld…

Simon Fokke (toegeschreven aan), 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-78.477

Processie met het St. Nicolaasbeeld te Amsterdam, 1534. Onder de voorstelling met pen de titel geschreven.

Portret van Kenau Simonsdochter…

anoniem, 1600 - 1799, tekening, RP-T-00-3578

Portret van Kenau Simonsdochter Hasselaer, 1573. Staande ten voeten uit met lans en pistool voor een stadspoort bij de wallen van Haarlem. Op de achtergrond een groep van drie gewapende vrouwen.

Moord in een kerk te Naarden, 1572

Jan Luyken, 1730, prent, RP-P-OB-79.217

Moordpartij door de Spaanse troepen onder Don Frederik in een kerk in Naarden, 1 december 1572. Uitvoerige voorstelling met links een staande Spaanse edelman, rechts stromen soldaten met vaandels het kerkgebouw binnen. Onder de voorstelling een handgeschreven onderschrift in het Frans.

Slag bij Heiligerlee, 1568

anoniem, naar Johann Wilhelm Baur, 1632 - 1699, prent, RP-P-OB-79.039

Slag bij Heiligerlee, 23 mei 1568. Gezicht op het slagveld, in het midden het sneuvelen van graaf Adolf en de graaf van Arenberg. Opschrift in de plaat met titel en de legenda A-N in het Italiaans. Prent geplakt op een blad papier met een Nederlandse titel en ondertitel in 8 regels in handschrift.

Aftocht van Spanjaarden uit…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-79.680

Vertrek van de Spaanse troepen uit Antwerpen, 20 maart 1577. Een lange stoet van soldaten, ruiters en kanonnen maar ook vrouwen en kinderen verlaat de stad. Op de voorgrond een koets met de graaf van Egmond. Links op de achtergrond trekken de troepen van de hertog van Aarschot de stad binnen. Met…

Aanslag van Helling op Amsterdam,…

Simon Fokke, 1722 - 1784, prent, RP-P-OB-79.744

Aanslag van Helling en Ruychaver op Amsterdam, 23 november 1577. Gevechten op de Dam voor het stadhuis.

Beleg van Vredenburg, 1577

Simon Frisius, naar Frans Hogenberg, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-79.677

Beleg en inname van het slot Vredenburg te Utrecht door het Staatse leger onder bevel van Bossu, 11 februari 1577. Gezicht op het fort en de omliggende straten met de diverse schermutselingen. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Ongenummerd en onbedrukt op achterzijde.

Aftocht van Spanjaarden uit…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-79.681

Vertrek van de Spaanse troepen uit Antwerpen, 20 maart 1577. Een lange stoet van soldaten, ruiters en kanonnen maar ook vrouwen en kinderen verlaat de stad. Op de voorgrond een koets met de graaf van Egmond. Links op de achtergrond trekken de troepen van de hertog van Aarschot de stad binnen. Met…