Notities en schetsen

Jan Brandes, 1787 - 1808, tekening, NG-1985-7-3-109

Kladvel met aantekeningen over verschillende afstanden en een kleine schets van een groep bomen.

Stamboek van Simon Schijnvoet

Jacobus Gadelle, naar Simon Schijnvoet, 1676 - 1726, stamboek, BI-1905-118

Handschrift van Gadelle, met zeven prenten en vier tekeningen. Losse bladen en katernen in een boekband van bruin leer met goudopdruk. Voorin een map met omslag van blauw papier waarin enkele tekeningen met wapenschilden, en een boekje met een omslag van gemarmerd papier.

Manuscript uit een getijdenboek

anoniem, 1475 - 1500, handschrift, RP-T-1922-35

Handschrift met een deel van de…

anoniem, 1618, handschrift, RP-P-OB-77.270

Handschrift met een deel van de preek van Pater Maximilaan, gehouden in de Jezuïetenkerk te Antwerpen op 2 december 1618, waarin de pater de prent 't' Arminiaens Testament' vertoonde en becommentarieerde. Zie voor de prent inventarisnummer FMH 1329a. Een enkel dubbelgevouwen blad, op drie zijden…

Handschrift over de spotprent op…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-77.295A

Handschrift over de spotprent op de Utrechtse remonstrantse predikant Jacobus Taurinus (FM 1356) uit 1615. Korte tekst waarin de anonieme auteur zijn vermoedens uit dat de prent behoort bij één van de geschriften tegen Taurinus.

Brief van Jan Bulthuis waarin hij…

Jan Bulthuis, 1795, handschrift, RP-T-00-1506

Handgeschreven brief van Jan Bulthuis waarin hij de burgerrepresentant twee schetsen ter keuze aanbiedt, 1795. Ontwerpen voor de allegorische decoraties opgericht te Amsterdam bij het Alliantiefeest op 19 juni 1795.

Ontwerp tot een gedenkteken voor…

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1831, handschrift, RP-T-1971-77

Ontwerp tot een gedenkteken voor J.C.J. van Speijk teevens dienende tot eene voordurende Hollandsche Eerzuil, door D.P.G. Humbert de Superville, Maart 1831. Schrift met tekst en 10 figuren voor dit project. Schrift met blauw papieren omslag.

Tafereelen uit de Geschiedenis des…

Pieter van Loon, 1853, album, RP-T-1959-275

Tafereel uit de Geschiedenis des Vaderlands, tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld door Mr. J. van Lennep & Cie. Manuscript met de oorspronkelijke illustraties voor de uitgave van 1854. Gebonden manuscript met omslag en 37 schetsen. Band bekleed met bruin en wit linnen, met op de…

Afschrift van de Franse teksten bij…

anoniem, 1880 - 1882, tekstblad, RP-P-OB-80.201A

Afschrift van de Franse teksten bij D'Arminiaensche dreckwaghen. Handschrift in 5 kolommen in het Frans.

Beschrijving van het schilderij…

onbekend, 1851, handschrift, RP-P-OB-77.314

Beschrijving van het schilderij door Cornelis Saftleven uit 1663 met een satire op de 24 rechters die Johan van Oldenbarnevelt in februari 1619 ter dood veroordeeld hebben. Met een sleutel op het schilderij waarop de rechters als dieren zijn voorgesteld. Het schilderij destijds in bezit van Jonkheer…