Koningen Joram, Uzzia en Jonathan

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236F

Eén van vier houtsneden, onderdeel van fries met koningen van Israël. Joram, Uzzia en Jonathan te paard. Boven alle drie banderol met naam en toenaam.

Izebel en koning Achab

Lucas van Leyden, 1515 - 1519, prent, RP-P-OB-1808

Drie scènes uit het verhaal van Izebel. Achab liggend in bed, zijn vrouw Izebel staand bij bed probeert hem op te beuren. Door raam is Naboth te zien die Achab wijngaar weigert, door deuropening is de steniging van Naboth te zien.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-OB-1832

Portret van Filips de Schone

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-4516

Blad uit een boek. Linker kolom tekst en wapenschild, rechter kolom portret van Filips de Schone en drie wapenschilden.

De aanbidding van de koningen

Lucas van Leyden (omgeving van), naar Lucas van Leyden, 1513 - 1517, prent, RP-P-OB-1812

Unicum. Prent bewaard gebleven in zes fragmenten die samen zijn gevoegd, op één blad geplakt. Drie stukjes van andere prenten(?) gebruikt ter opvulling.

Lichaam van Christus door engelen…

Hans Baldung Grien, 1515 - 1517, prent, RP-P-OB-4093A

Het dode lichaam van Christus wordt door kleine engelen in een doek naar de hemel gedragen waar God de Vader en de Heilige Geest in een stralenkrans op hem wachten. Rechts zweeft een engel met de doornenkroon als verwijzing naar de Passie van Chrsitus.

Jaël doodt Sisera

Lucas van Leyden, 1515 - 1519, prent, RP-P-OB-1803

Drie scènes uit het verhaal van Jaël. Links: Jaël geeft Sisera te drinken. Midden: Jaël doodt slapende Sisera door tentpin door zijn hoofd te slaan. Rechts: Jaël toont Berak en zijn mannen waar zij Sisera kunnen vinden.

Christus aan het kruis

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1540, prent, RP-P-OB-1820

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand.

Heilige Joris en de draak

Giuseppe Scolari, 1550 - 1600, prent, RP-P-OB-31.110

De heilige Joris te paard met een gebroken lans in de hand. Het afgebroken gedeelte van de lans steekt in de keel van de draak die op de grond ligt.

Schepping van Adam

Gaspare Ruina, naar Girolamo Grandi, naar Michelangelo, ca. 1530 - 1548, prent, RP-P-OB-31.107

God de Vader strekt zijn arm uit richting de naakte Adam om hem tot leven te brengen.