Gezicht op Kaap de Goede Hoop…

Jan Brandes, 1787, tekening, NG-1985-7-3-137

Kustgezicht vanuit de Tafelbaai op Kaapstad met de Duivelspiek en de Tafelberg. Op de voorgrond schepen op de rede. Opschrift in pen. Verso studies van zelfde landschap.

Het gezigt van de groote battery…

Johannes Rach, 1762, tekening, NG-400-G

Zee met schip en een sloep met 5 inzittenden die naar de wal komt. L.o. 2 soldaten, 3 inboorlingen op de achtergrond, buffels, en berggeiten op de rotsen. In het midden een klein gebouwtje met 3 soldaten, links aan de kust een vestingmuur met een rij kanonnen en één soldaat. Opschrift; m.o.: HET…

Het gezigt van het Stadhuys op Cabo…

Johannes Rach, 1762, tekening, NG-400-F

Gezicht op een plein door gebouwen omsloten aan 3 zijden. Op het plein figuren en een hond, l.o. zittende vrouwen rond een pomp temidden van groente en fruit. Rotspartijen op achtergrond. Opschrift; m.o.: HET GEZIGT VAN HET STADSHUYS, OP CABO DE GOEDE / HOOP VAN VOOREN. Gesigneerd en gedateerd.

Plattegrond van Kaapstad

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1777, tekening, RP-T-1914-17-1

Plattegrond van Kaapstad met titelvignet rechts en letters en cijfers met verklaringen.

Kaart van Kaapstad en omgeving

Robert Jacob Gordon (toegeschreven aan), 1782, tekening, RP-T-1914-17-8

De kaart dekt een gebied, begrensd door de Tafelberg, Leeuwenkloofsbaai, Mouille-punt en de Zoutrivier.