Schout van Dordrecht ontvangt de…

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3048

Baljuw tracht de koe te kopen

Willem Pietersz. Buytewech, 1618, tekening, RP-T-1895-A-3045

Boer doet zijn beklag bij de graaf

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3047

Schout van Dordrecht betaalt de…

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3050

Vrolijk gezelschap aan tafel in de…

Willem Pietersz. Buytewech (verworpen toeschrijving), naar Willem Pietersz. Buytewech, naar Dirck Hals, naar Esaias van de Velde, 1600 - 1699, tekening, RP-T-1919-16

Terechtstelling van de baljuw

Willem Pietersz. Buytewech, 1618, tekening, RP-T-1895-A-3053

Terechtstelling van de baljuw

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3049

Baljuw laat de koe wegvoeren

Willem Pietersz. Buytewech, 1619, tekening, RP-T-1895-A-3052

Schout van Dordrecht betaalt de…

Willem Pietersz. Buytewech, 1618, tekening, RP-T-1895-A-3054

Houtmarkt

Willem Pietersz. Buytewech, 1620 - 1624, tekening, RP-T-1898-A-3952