Drie studies van een liggende leeuw

Jacob de Gheyn (II), ca. 1615 - ca. 1625, tekening, RP-T-1989-85(R)

Bomen in de wind

Jacob de Gheyn (II), 1598 - 1608, tekening, RP-T-1920-72

Portret van een voorname vrouw

Jacob de Gheyn (II), 1575 - 1625, tekening, RP-T-1898-A-3962

Twee studies van een naakte vrouw

Jacob de Gheyn (II), ca. 1603, tekening, RP-T-2008-89

Studie van de stam van een boom met…

Jacob de Gheyn (II), 1575 - 1625, tekening, RP-T-1922-43

Vrouw op haar doodsbed

Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1601, tekening, RP-T-1898-A-3963

Studie van een boomstronk

Jacob de Gheyn (II), 1598 - 1608, tekening, RP-T-1922-42(R)

De boerderij

Jacob de Gheyn (II), 1603, tekening, RP-T-1898-A-3972

Kastanjeboom met enkele bomen…

Jacob de Gheyn (II), 1598 - 1608, tekening, RP-T-1922-42(V)