Klaag de tijd maar aan

Francisco de Goya, 1806 - 1812, tekening, RP-T-1973-9

Op de grond zittende jammerende oude vrouw.

Landschap bij de abdij van…

Vincent van Gogh, 1888, tekening, RP-T-1962-65

Alexander en Lysimachus

Joannis Jacobus Bijlaert, 1809, tekening, RP-T-1965-342

Identificatie van de portretten op…

Hendrik Willem Caspari, naar Adriaan de Lelie, 1822, tekening, RP-T-1950-46

Identificatie van de portretten op het schilderij van Adriaan de Lelie: De Tekenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam (SK-C-538). Omtrekking naar het schilderij met de namen van de voorgestelde personen.

Spotprent op de terugtocht van…

Jacob Smies, 1812 - 1814, tekening, RP-T-1889-A-2116

Rechts Napoleon met gebogen hoofd en een kous op de kop; links een groep armelijke muzikanten met een Frans vaandel waarop: Hier Koomt / Pauwel Jonas. Linksboven de vluchtende Faam.

Een leger trekt door een dorp

Dirk Langendijk, 1805, tekening, RP-T-1898-A-3694

De poort van het kasteel van…

Gerrit Lamberts, 1813, tekening, RP-T-1894-A-2891

Het Rapenburg te Leiden, 1807

Hermanus Numan, 1807, tekening, RP-T-00-1836

Gezicht op het Rapenburg te Leiden, in welstand vóór de buskruitramp van 12 januari 1807. Op de voorgrond de Nieuwsteegbrug, na de brug het Steenschuur met in de verte de Saaihal of Sint Lodewijkskerk.

Gezicht op het Rapenburg te Leiden…

Leendert Overbeek, 1807, tekening, RP-T-1888-A-1502

Brief van J. C. J. van Speyk aan de…

Jan Carel Josephus van Speijk, 1831, brief, NG-NM-2906

Kleine briefje, gevouwen geweest, met volgende tekst: "Heer Hugenholst, Mijne bedoeling is dit, Ik wenschte Van U Edele te hebben eenige Opgave om uit te cijfferen, die Uw duNkens in het afnemen eener Officiers Examen noodig zoude Oordelen, te laten bewerken, Met achting ..." Opschrift keerzijde…