Landschap bij de abdij van…

Vincent van Gogh, 1888, tekening, RP-T-1962-65

Klaag de tijd maar aan

Francisco de Goya, 1806 - 1812, tekening, RP-T-1973-9

Op de grond zittende jammerende oude vrouw.

Twee figuren in een interieur

Jozef Israëls, 1835 - 1911, prent, RP-P-1888-A-13714

Links een vrouw zittend op een stoel in een interieur. Zij verstelt netten. In de bedstee ligt een oude man. Boven de bedstee hangen vijf borden aan de muur.

Alexander en Lysimachus

Joannis Jacobus Bijlaert, 1809, tekening, RP-T-1965-342

Brief van J. C. J. van Speyk aan de…

Jan Carel Josephus van Speijk, 1831, brief, NG-NM-2906

Kleine briefje, gevouwen geweest, met volgende tekst: "Heer Hugenholst, Mijne bedoeling is dit, Ik wenschte Van U Edele te hebben eenige Opgave om uit te cijfferen, die Uw duNkens in het afnemen eener Officiers Examen noodig zoude Oordelen, te laten bewerken, Met achting ..." Opschrift keerzijde…

Identificatie van de portretten op…

Hendrik Willem Caspari, naar Adriaan de Lelie, 1822, tekening, RP-T-1950-46

Identificatie van de portretten op het schilderij van Adriaan de Lelie: De Tekenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam (SK-C-538). Omtrekking naar het schilderij met de namen van de voorgestelde personen.

Gezicht op de oude Vriesche Poort…

Jacobus Andreas Cressant, 1802, tekening, RP-T-1891-A-2450

Ontwerp voor een grafmonument voor…

Hermanus van Brussel, 1808, tekening, RP-T-1951-159

Bivak der kozakken, 9 december 1813

Pieter Gerardus van Os, 1813, tekening, RP-T-00-1792

Bivak van kozakken, 9 december 1813. Enkele kozakken te paard, rechts een kamp bij een boom, links een boerenwoning.

Scène uit het toneelstuk Don Luis…

François Joseph Pfeiffer (II), 1807, tekening, RP-T-1933-85