Servet van linnen met pellenpatroon

, 1740 - 1786, servet, BK-1980-335-C

wit linnen servet met pellen patroon, merk kroon IAVG 36

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1740 - 1786, servet, BK-1980-335-H

wit linnen servet met pellen patroon, merk kroon IAVG 36

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1740 - 1786, servet, BK-1980-335-M

wit linnen servet met pellen patroon, merk kroon IAVG 36

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1784, servet, BK-1980-339-B

wit linnen servet met pellen patroon, z.g. Engelse garderobe, merk WS 104 en 1784

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1784, servet, BK-1980-339-G

wit linnen servet met pellen patroon, z.g. Engelse garderobe, merk WS 104 en 1784

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1784, servet, BK-1980-339-L

wit linnen servet met pellen patroon, z.g. Engelse garderobe, merk WS 104 en 1784

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1784, servet, BK-1980-339-Q

wit linnen servet met pellen patroon, z.g. Engelse garderobe, merk WS 104 en 1784

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1700 - 1799, servet, BK-1977-362

wit linnen servet met een pellen patroon in keper, merk IHM 18 p poonl

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1700 - 1799, servet, BK-1977-356-A

wit linnen servet met een pellen patroon in keper, merk kroon HK 18 en O p poon

Servet van linnen met pellenpatroon

, 1700 - 1799, servet, BK-1977-363-A

wit linnen servet met een pellen patroon in keper, merk K