A.J.M. Mulder staand in toegang van…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1909, foto, RP-F-00-5502

Huis Breestraat 177, hoek…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1907, foto, RP-F-00-5623

Oude Kerk te Delft: oostzijde…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2299

Oude Kerk te Delft: kapel aan de…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2304

Oude Kerk te Delft: raam van het…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2301

Oude Kerk te Delft: aangezicht…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2300

Oude Kerk te Delft: grafmonument…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2305

Oude Kerk te Delft: voormalig…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2302

Venduhuis, Voorstraat 26, Delft

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2319

Oude Kerk te Delft: grafmonument…

A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1910, foto, RP-F-00-2306