Ploegen voortgetrokken door…

anoniem, ca. 1890 - ca. 1910, foto, RP-F-00-5018-54

Sf. Brangkal / Rietbladcrusher met…

anoniem, 1916 - 1924, albumblad, NG-2002-84-E-2

Albumblad met een foto van een rietbladcrusher met direct gekoppelde stoommachine. Links en rechts twee werknemers. Vervaardigd door Machinefabriek Braat en bestend voor de Suikerfabriek Brangkal. Onderdeel van het fotoalbum Machinefabriek Braat Soerabaia-Djocja-Tegal, ca. 1916-1924.

Portret vrouw die naakt kind op de…

A. Herrmann Photografisch Atelier, 1915 - 1930, foto, RP-F-F02707

Polikliniek Bedadoeng

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-30

Een polikliniek bij de suikeronderneming te Bedadoeng. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Boekhoud afdeeling

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-16

De afdelingen boekhouding, met de Europese en Javaanse werknemers bij hun bureaus en achter loketten. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Eerste rietaanplant Bedadoeng

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-28

Velden met jonge aanplant van suikerriet te Bedadoeng. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Secretariaat

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-11

Het kantoor van het secretariaat met de werknemers achter hun bureaus. Foto genomen op 23 april 1931. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Riettransport Djatiroto

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-23

Transport van suikerriet in open treinwagons te Jatiroto (Djatiroto). Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Half één!

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-6

Vergadering van de chefs van de HVA te Soerabaja, met Van der Eyk aan het hood van de tafel. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.

Thé dansant op 19 April 1931.

Atelier Kurkdjian, 1931, foto, NG-1990-16-1-35

Thé dansant op 19 april ter gelegenheid van het afscheid. Zaal met gasten zittend aan tafels rond de dansvloer. Foto in het het fotoalbum aangeboden aan A. van der Eyk namens de chefs en het personeel van de Handelsvereniging Amsterdam (HVA) te Soerabaja bij zijn vertrek van Java in april 1931.