Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

Kyoto, de grote brug bij Sanjo

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1960-280

Kanagawa, bergopwaarts

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, AK-MAK-925

Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, 1835 - 1840, prent, RP-P-1960-281

Vissers een net binnen halend

Katsushika Hokusai, 1833 - 1837, prent, RP-P-1966-332

Fuji vanaf de Katakura theeplantage…

Katsushika Hokusai, 1831 - 1835, prent, RP-P-1971-43

Visverkoper

Toyokuni (II) , Utagawa, 1801, prent, RP-P-1958-151

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, 1833 - 1837, prent, RP-P-1956-806