Portret van Jacob van Mosscher

Jan Stolker, naar Jan Antonisz. van Ravesteyn, 1734 - 1785, prent, RP-P-1909-182

Tekenaar

Jan Stolker, naar Godfried Schalcken, 1734 - 1785, prent, RP-P-1909-196

Portret van Aechje Claesdr.

Jan Stolker, naar Rembrandt van Rijn, 1734 - 1785, prent, RP-P-1909-187

Portret van Jacob van Mosscher

Jan Stolker, naar Jan Antonisz. van Ravesteyn, 1734 - 1785, prent, RP-P-1909-180

Portret van een man, mogelijk…

Jan Stolker, naar Rembrandt van Rijn, 1734 - 1785, prent, RP-P-1909-185

Herbergscène met twee vrouwen die…

Jan Stolker, naar Jan Havicksz. Steen, 1762, prent, RP-P-1909-199

Groentevrouw

Jan Stolker, naar Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam, 1734 - 1785, prent, RP-P-1937-1687

Portret van Petrus van Ede

Jan Stolker, 1759 - 1785, prent, RP-P-1910-1555

Portret van Johann Hinrich Pratje

Jan Stolker, 1734 - 1785, prent, RP-P-1883-A-7017