De Zionistische beweging

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1972-28-20-114

Spotprent op de oprichting van de Zionistische Beweging in 1897. Koning David staande op de muren van Jeruzalem. Onderaan een citaat uit Psalm 74. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 19 september 1897.

Athene: wat zij is en wat zij denkt…

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1972-28-20-98

Spotprent op de zwakke positie van Griekenland in 1897 ten tijde van de opstand op Kreta tegen de Turken. Personificatie van Griekenland, links zoals zij werkelijk is: mager en beladen met schulden, rechts zoals zij zichzelf ziet: jong en krachtig. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 28…

Félix Faure te St. Petersburg

Marius Bauer, 1897, prent, NG-1972-28-20-107

Spotprent op de alliantie tussen Frankrijk en Rusland. Tusen het vuurwerk in de lucht portretten van de Franse president Félix Faure en de Russische tsaar Nicolaas II. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 4 juli 1897.

Het Laatste Vuurwerk op de…

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-36

Groot vuurwerk ter afsluiting van de wereldtentoonstelling te Amsterdam in 1895. Vanuit de hemel kijkt een schare van duivels hoe de heer N.A. Calisch door twee duivels de lucht in wordt getild om een ridderkruis te ontvangen, brandweermannen brengen het tekort van 100.000 gulden in veiligheid en…

De kroning van den Czar

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-56

Spotprent op de tegenstelling tussen de aanstaande feestelijke kroning van tsaar Nicolaas II op 26 mei 1896 en de deportatie van politieke dissidenten naar Siberië. Een lange stoet van gevangenen wordt het besneeuwde land van Siberië ingedreven. In de lucht een weerspiegeling van de pracht en praal…

Loos Alarm

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-46

Spotprent op de mislukte plannen voor de oprichting van het tijdschrift De Kunstbode, door J.G. Vogel en P.A. Haaxman jr. De Kunstbode als Don Quichotte strijdend tegen de lachende windmolens van Het Vaderland, De Kroniek, De Nieuwe Rotterdammer en het Handelsblad. Onderaan een tweeregelig vers.…

Hollandsch-Kiesrecht-agitatie

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-58

Spotprent op de geringe belangstelling onder de werkende klasse voor de herziening van het kiesrecht in 1896. Schaftende arbeiders onder een aanplakbiljet voor een meeting over het kiesrecht met Frank van der Goes als spreker. Onderaan twee regels tekst van de arbeiders Louw en Piet. Verschenen in…

De laatste klucht in Oud-Hollandt

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-22

Spotprent op de Nederlandse inzending getiteld Oud-Hollandt op de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen op het Museumplein te Amsterdam in 1895. Eén van de organisatoren wordt op een schavot publiekelijk onthoofd. Onderaan een subtitel. Verschenen in de bijvoegsel van 'De Kroniek' van 7…

Uit den Schoolwet-strijd

Marius Bauer, 1895, prent, NG-1972-28-20-26

Spotprent op de Schoolstrijd in België in 1895. Pastiche op het oordeel van koning Salomo die moet kiezen tussen de kerk als voorstander en de liberale tegenstander van de schoolwet, in het midden een huilend schoolkind. Onderaan het opschrift: Arme Belgische Salomo!. Verschenen in de bijvoegsel van…

Van Scylla naar Charybdis

Marius Bauer, 1896, prent, NG-1972-28-20-53

Spotprent op Mr. Treub die zijn schip veilig tussen Scylla en Charybdis door stuurt, een verbeelding van de moeilijke keuze van Treub tussen het wethouderschap en het hoogleraarschap te Amsterdam. In het onderschrift wordt gerefereerd aan zijn kandidatuur voor het hoofdbestuur van de Maatschappij…