Watersnood in Koog aan de Zaan,…

Albert Kramer (1824-1825), 1825, prent, RP-P-OB-87.470

Gezicht op het onder water staande dorp van Koog aan de Zaan tijdens de watersnood op 5 februari 1825. Centraal de Hervormde kerk, op de voorgrond drie personen in een roeibootje. Achter het adres van de uitgever is de prijs 'à 20 Ct' vermeld. Zie ook de pendant.

Watersnood in Koog aan de Zaan,…

Albert Kramer (1824-1825), 1825, prent, RP-P-OB-87.471

Gezicht op het wegspoelen van de Lagedijk in het dorp van Koog aan de Zaan tijdens de watersnood op 5 februari 1825. Het water stroomt tussen de huizen en de oliemolen De Reus aan het Zuideinde van het dorp door. Achter het adres van de uitgever is de prijs 'à 20 Cs' vermeld. Zie ook de pendant.

Dijkdoorbraak bj Wijdewormer, 1825

anoniem, 1825, prent, RP-P-OB-87.469

Gezicht op de doorgebroken dijk bij Wijdewormer, tijdens de watersnood begin februari 1825. Op het water enkele bootjes, links mensen op de dijk. Achter de naam van de uitgever is de prijs 'à 3 st.' vermeld.