Kalenderblad mei met vliegende…

Theo van Hoytema, 1917, prent, RP-P-1938-1753

Bovenin een vliegende vogel, onderin drie jonge vogels. In de hoeken de standen van de maan op vier dagen. Bovenaan het blad een scheurlijn.

Kalenderblad oktober met trekvogels

Theo van Hoytema, 1917, prent, RP-P-1938-1758

In de hoeken de standen van de maan op vier dagen. Bovenaan het blad een scheurlijn.

Kalenderblad december met…

Theo van Hoytema, 1917, prent, RP-P-1938-1760

In de hoeken de standen van de maan op vier dagen. Bovenaan het blad een scheurlijn.

Kalender Anno 1920

Georg Rueter, 1920, prent, RP-P-2000-109

Ontwerp voor kalenderblad Anno 1920: bovenin de 4 elementen: water, lucht, vuur, aarde. De aarde is als een zittende vrouwefiguur voorgesteld, water als twee vissen, lucht als een vliegende vogel, vuur als een vuurspuwende draak.

Kalenderblad april, mei en juni…

Pieter A.H. Hofman, 1927, prent, RP-P-1939-1015

In het midden een moeder met kind op de arm. Daaronder een pelikaan die in zijn eigen borst pikt om zijn jongen te voeden. Onderaan het blad de tekst: 'kalender behoorende by het kerstboek 1927-28 van de wereldkroniek'. Bovenaan het blad twee gaten.

April 1911

Theo van Hoytema, in of voor 1910, kalenderblad, RP-P-2014-83-108-4

September 1911

Theo van Hoytema, in of voor 1910, kalenderblad, RP-P-2014-83-108-9

Mei 1912

Theo van Hoytema, in of voor 1911, kalenderblad, RP-P-2014-83-109-5

December 1912

Theo van Hoytema, in of voor 1911, kalenderblad, RP-P-2014-83-109-12

April 1913

Theo van Hoytema, in of voor 1912, kalenderblad, RP-P-2014-83-110-4