122 resultaten gevonden


Leendert Springer (I), 1842 - 1844, prent, RP-P-1914-4479

Vier voorstellingen uit een dodendans, genummerd pl. IV, fig. 1-4. De Dood als boogschutter, bij de doop en op schaatsen.

Timen Hooiberg, 1843 - 1845, prent, RP-P-OB-28.589

Altaar van de Romeinse godin Nehalennia.

Timen Hooiberg, 1843 - 1845, prent, RP-P-OB-28.591

Altaar van de Romeinse godin Nehalennia.

anoniem, 1842 - 1844, prent, RP-P-OB-78.919

Inscriptie met het jaartal 1542. Illustratie uit een werk over Hendrik van Brederode, initiatiefnemer van het Verbond der Edelen en het Smeekschrift.

anoniem, 1837 - 1839, prent, RP-P-OB-82.227

Drie (of twee) Munsterse bezweringsplaten (wellicht gezegende amuletten) met opschriften in het Latijn, in gebruik bij de bisschoppelijke troepen tijdens het beleg van Groningen door de bisschoppen van Keulen en Munster gedurende de maanden juli en augustus van het jaar 1672. Genummerd I-III.

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-77.213

Een beker met een voorstelling van de vesting van Coevorden, belegerd en veroverd op 30 december 1672 door de troepen van Karl Rabenhaupt op de legers van de bisschop van Munster. Met een detail van het beleg en de handtekening van de één van de voornaamste bevrijders Meindert van der Thynen.

Lands Steendrukkerij Daniël Abrahams, 1827, prent, RP-P-1939-1467

Vierde blad van de facsimile van het geschrift van de Unie van Brussel met handtekeningen, 9 januari 1577.

Jan van Scorel L. van Leer & Co., 1880 - 1883, prent, RP-P-OB-78.419

Groepsportret van Jeruzalemvaarders van de Ridderlijke Broederschap van de Heilige Lande te Haarlem, ca. 1528. In een rij achter elkaar, palmtakken in de hand.

P. Blommers (Steendrukkerij van), 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-5

Het raadhuis te Bolsward, gebouwd in 1614.

A. van Calsbeek, 1873 - 1875, prent, BI-1924-0094-14

Negen oude Friese stads- en grietenijzegels.