Kaartje van Haarlem en omgeving…

Hilmar Johannes Backer, naar Henri Masen, 1841 - 1843, prent, RP-P-OB-79.238

Kaartje van Haarlem en omgeving tijdens het beleg, 1572-1573. Boven Zandvoort en de Noordzee, links het Haarlemmermeer. Naar een contemporaine tekening.

Prins Willem I, na de mislukte…

anoniem, naar Nicolaas Pieneman, 1840 - 1899, prent, RP-P-1906-1984

Prins Willem I herstellend van de aanslag door Jean de Jauregui, gepleegd op 18 maart 1582, te Antwerpen. De prins liggend in bed verzorgd door artsen en getroost door zijn vrouw Charlotte de Bourbon.

Admiraal Michiel de Ruyter raakt…

Adolf Carel Nunnink, naar Nicolaas Pieneman, 1840 - 1894, prent, RP-P-1905-3046

Admiraal Michiel de Ruyter raakt dodelijk gewond tijdens de zeeslag bij Agosta op 22 april 1676 tussen een gecombineerd Hollands-Spaanse vloot onder Michiel de Ruyter en een Franse vloot onder Abraham Duquesne. In alle hevigheid van de slag wordt De Ruyter wordt door zijn bemanning in een laken…

Guldensporenslag, 1302

Henri Van der Haert, naar Nicaise De Keyser, 1800 - 1846, prent, RP-P-1910-3668

De Guldensporenslag, die plaats vond op het Groeningheslagveld nabij Kortrijk op 11 juli 1302 tussen de legers van het graafschap Vlaanderen en Frankrijk.

Lumey zweert de dood van Egmond en…

Henri Van der Haert, naar Pierre Kremer, 1800 - 1846, prent, RP-P-1910-3670

Interieur met verschillende figuren, rechts een venster met uitzicht op het schavot waar de graven van Egmond en Horne onthoofd worden, 5 juni 1568. Enkele vrouwen vallen flauw, een kind wordt getroost en Lumey zweert de dood van de graven te zullen wreken.

Balthasar Gerards voor Maurits…

J.B. Clermans, naar Nicolaas Pieneman, 1826 - 1839, prent, RP-P-1904-2005

Balthasar Gerards, de pleger van de aanslag op Willem van Oranje, door soldaten voor Maurits gebracht, 10 juli 1584. Op de achtergrond ligt de prins op zijn sterfbed.

Aanslag op Amsterdam, 1577

Ruurt de Vries, 1823 - 1874, prent, RP-P-1905-694

Poging van het Staatse leger onder bevel van Helling en Ruychaver om Amsterdam in te nemen, 23 november 1577. Soldaten komen uit schepen te voorschijn en overmeesteren de wacht bij de Haarlemmerpoort. Rechtsonder gemerkt: Bl. 31.

Oldenbarnevelt verneemt zijn…

Paul Tetar van Elven, naar Willem Hendrik Schmidt, 1850, prent, RP-P-1904-1180

Johan van Oldenbarnevelt verneemt van de gerechtsambtenaren Van Leeuwen en Sylla dat zijn doodvonnis de volgende dag voltrokken zal worden, 12 mei 1619. Staande bij een tafel met boeken, geleund op zijn stok en met zijn hand op de rug van zijn stoel.

Maria van Bourgondië valt van haar…

Henri Van der Haert, naar Lambert Mathieu, 1800 - 1846, prent, RP-P-1910-3667

Maria van Bourgondië valt buiten Brugge tijdens een jachtpartij van haar paard, 17 maart 1482.

Slag bij Nieuwpoort

Carel Frederik Curtenius Bentinck, naar Nicaise De Keyser, 1847 - 1849, prent, RP-P-OB-40.401

Strijdtafereel tijdens de slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. In het midden prins Maurits te paard. Rechtsvoor wordt Francisco de Mendoza gevangen genomen.