N.V. NEDERLANDSCH-INDISCHE/SPOORWEG…

Georg Rueter, 1937, prent, RP-P-1997-359

Diploma voor 25-jarig dienstverband bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, 1937. Tekst gevat in oranje ornamentrand. Bovenaan twee stoomtreinen; onderaan de wapens van de steden Soerabaja, Soerakarta, Semarang en Djokjakarta.

Diploma van de koninklijke school…

Huib Luns, 1891 - 1931, prent, RP-P-1931-1211

Links en rechts zuilen, in het midden tekst. Linksboven bij de letter K een figuur met palet en penseel; rechtsboven bij de letter T een figuur met een machine. Onderaan bij de letter A twee mannen aan het werk aan een tafel.