N.V. NEDERLANDSCH-INDISCHE/SPOORWEG…

Georg Rueter, 1937, prent, RP-P-1997-359

Diploma voor 25-jarig dienstverband bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, 1937. Tekst gevat in oranje ornamentrand. Bovenaan twee stoomtreinen; onderaan de wapens van de steden Soerabaja, Soerakarta, Semarang en Djokjakarta.