Amussat

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, naar Naigeon, 1808 - 1861, prent, RP-P-1920-2487

Jn. J.Ph. Gall

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1919-270

Brissot

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1911-900

Béclard

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1911-895

Raphael

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, naar Rafaël, 1808 - 1861, prent, RP-P-1907-1536

Buffon

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1911-901

Dr. Vt. Denon. Twee staten

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1907-1533

Francoise de Maintenon

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, naar Mignard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1911-920

J.G. Lavater. 2 staten

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1908-3291

Rostan

Zéphirin Félix Jean Marius Belliard, 1808 - 1861, prent, RP-P-1911-927