Portret van Lucas Merens

Antonie Johannes Groeneveldt, 1857, prent, RP-P-1921-1640

De geportretteerde draagt een bef en bril. Onder het portret de zijn signatuur.

Gekostumeerde optocht van 1841:…

anoniem, 1841, prent, RP-P-OB-88.704-5

Drie ridders van de Ridderlijke Duitsche Orde in de protestantse Balije Utrecht, in wapenrusting te paard, en een vierde met het wapen van Zeeland, voorafgegaan door een groep monniken. Blad genummerd V in de serie van achttien platen van de historische gekostumeerde optocht voorstellende de…

Gekostumeerde optocht van 1841:…

anoniem, 1841, prent, RP-P-OB-88.704-14

Vier ridders in wapenrusting te paard, voorafgegaan door twee muzikanten en enkele andere figuren. Blad genummerd XIV in de serie van achttien platen van de historische gekostumeerde optocht voorstellende de ontvangst van graaf Willem II van Holland in Utrecht in 1249. De optocht gehouden door de…

Generaal Chassé tracht tevergeefs…

Michel Mourot, 1831, prent, RP-P-1938-219

Voorval tijdens het bezoek van de prins van Oranje en prins Frederik aan de Citadel van Antwerpen op 29 september 1831 als generaal Chassé tot drie keer toe tevergeefs tracht zijn degen in de schede te steken. Links de twee prinsen met hun gevolg, rechts Chassé met enkele hoge militairen. In het…

Utrechtse maskerade van 1856, plaat…

anoniem, naar Willem Pieter Hoevenaar, 1856, prent, RP-P-OB-89.938-2

Praalwagen met interieur van een huis. Onderdeel van de groep van zeven platen met verklaring van de historische optocht in maskerade opgevoerd door de studenten van de vereniging Mutua Fides van de Utrechtse Hogeschool op 25 juni 1856 ter gelegenheid van de viering van haar 220-jarige bestaan.

Utrechtse maskerade van 1856, plaat…

anoniem, naar Willem Pieter Hoevenaar, 1856, prent, RP-P-OB-89.938-7

Een adellijke jachtpartij. Onderdeel van de groep van zeven platen met verklaring van de historische optocht in maskerade opgevoerd door de studenten van de vereniging Mutua Fides van de Utrechtse Hogeschool op 25 juni 1856 ter gelegenheid van de viering van haar 220-jarige bestaan.

Portret van een onbekende man

Johann Peter Berghaus, 1858, prent, RP-P-OB-27.691

De geportretteerde zit op een bank en heeft een stok in zijn hand.

Binnenplaats van een oud kasteel

Bruno van Straaten (I), 1859, prent, RP-P-2009-547

Binnenplaats van een kasteel met poortgebouw dat dienst doet als boerenbedrijf. Links twee figuren. Bij een stenen ommuring overwoekerd met bomen speelt een kind. Rechts onder een poort loopt een figuur met wandelstok.

Vergelijking tussen Christus en de…

anoniem, 1853, prent, RP-P-OB-78.830

Blad met van 1-18 genummerde paren van afbeeldingen waarin het handelen van Christus en de paus wordt vergeleken. Elk plaatje met als onderschrift een versje van 2 regels in het Nederlands. Naar een Duits luthers origineel uit 1576. Spotprent op de Roomse kerk.