Stadhuis en Hofplein in Leeuwarden

Isaac Reijnders Sz., 1849, prent, RP-P-1907-2185

In de straat links van het stadhuis vindt de wisseling van de wacht plaats.

Gezicht op het hoofdgebouw van de…

Isaac Reijnders Sz., 1848, prent, RP-P-1907-2180

Blik op de Prinsentuin vanuit het noorden over de stadsgracht. In het midden de buitensociëteit en rechts de Oldehove.

Grafmonument van Duco Martena vna…

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1871, prent, RP-P-1905-5426

Links en rechts van het grafschrift staan twee halffiguren met hun handen voor het gezicht. Daarboven twee familiewapens van de familie Burmania en Van Juckema. Drie putti houden een baldakijn omhoog met daaronder, links en rechts, rijen wapenschilden. Onderin een rand gedecoreerd met botten,…

Oude Friese stads- en…

Albert Martin, 1873 - 1875, prent, BI-1924-0094-14

Negen oude Friese stads- en grietenijzegels.

Beeldschrift van een staf- of…

Albert Martin, 1872 - 1875, prent, BI-1924-0094-26

Beeldschrift van een staf- of runenkalender van 1595, op een wandelstok, in Frieslands Kabinet van Oudheden.

Portretbuste van Franciscus…

Carel Christiaan Antony Last, 1850, prent, RP-P-1906-938

De sculptuur is en profil afgebeeld. Onder het portret zijn naam, geboorte- en sterfjaar.

Friese lands- en stadszegels

Andries van Calfsbeek, naar A. Martin, 1871, prent, RP-P-1905-5428

Afgebeeld zijn negen grote en kleinere zegels met verschillende voorstellingen. Op de zegel linksonder zitten twee figuren in een boot. Een derde figuur klimt via het zeil omhoog. Uit een wolk steekt de hand van God.

Portret van majoor Hindrik Klasen…

anoniem, naar Levi Michiel Bendix, 1814 - 1845, prent, RP-P-OB-27.561

De geportretteerde heeft zijn rechterhand in zijn jas gestoken. Hij draagt een uniform en in zijn linkerhand een sabel. Op zijn borst draagt hij een ridderorde.