Grafmonument van Duco Martena vna…

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5426

Links en rechts van het grafschrift staan twee halffiguren met hun handen voor het gezicht. Daarboven twee familiewapens van de familie Burmania en Van Juckema. Drie putti houden een baldakijn omhoog met daaronder, links en rechts, rijen wapenschilden. Onderin een rand gedecoreerd met botten,…

Gezicht op het hoofdgebouw van de…

Isaac Reijnders Sz., 1848, prent, RP-P-1907-2180

Blik op de Prinsentuin vanuit het noorden over de stadsgracht. In het midden de buitensociëteit en rechts de Oldehove.

Stadhuis en Hofplein in Leeuwarden

Isaac Reijnders Sz., 1849, prent, RP-P-1907-2185

In de straat links van het stadhuis vindt de wisseling van de wacht plaats.

Portret van Johannes Abraham…

Jan Rijk Matthijssen, 1837, prent, RP-P-1921-1626

Portret van Eeltje Halbertsma

Willem Troost (II), 1865, prent, RP-P-1921-1683

Onder het portret de biografische gegevens van de geportretteerde.

Portret van Jillis Egedius Collard

Lucas Petrus Roodbaard, 1809 - 1851, prent, RP-P-1939-566

Onder het portret een zesregelige Nederlandse tekst.

Portret van Abraham Josephus van…

Jan Hendrik Matthijssen, 1832, prent, RP-P-2017-279

De geportretteerde is afgebeeld tussen de wolken en geflankeerd door een krans van eikenbladeren en laurierbladeren, bijeengehouden door een kruis en een anker. Onder het portret een vierregelig onderschrift.

Beeldschrift van een staf- of…

Albert Martin, 1872 - 1875, prent, BI-1924-0094-26

Beeldschrift van een staf- of runenkalender van 1595, op een wandelstok, in Frieslands Kabinet van Oudheden.

Oude Friese stads- en…

Albert Martin, 1873 - 1875, prent, BI-1924-0094-14

Negen oude Friese stads- en grietenijzegels.

Friese lands- en stadszegels

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1875, prent, RP-P-1905-5428

Afgebeeld zijn negen grote en kleinere zegels met verschillende voorstellingen. Op de zegel linksonder zitten twee figuren in een boot. Een derde figuur klimt via het zeil omhoog. Uit een wolk steekt de hand van God.