Grafmonument van Duco Martena vna…

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1871, prent, RP-P-1905-5426

Links en rechts van het grafschrift staan twee halffiguren met hun handen voor het gezicht. Daarboven twee familiewapens van de familie Burmania en Van Juckema. Drie putti houden een baldakijn omhoog met daaronder, links en rechts, rijen wapenschilden. Onderin een rand gedecoreerd met botten,…

Portret van Johannes Abraham…

Jan Rijk Matthijssen, 1837, prent, RP-P-1921-1626

Stadhuis en Hofplein in Leeuwarden

Isaac Reijnders Sz., 1849, prent, RP-P-1907-2185

In de straat links van het stadhuis vindt de wisseling van de wacht plaats.

Gezicht op het hoofdgebouw van de…

Isaac Reijnders Sz., 1848, prent, RP-P-1907-2180

Blik op de Prinsentuin vanuit het noorden over de stadsgracht. In het midden de buitensociëteit en rechts de Oldehove.

Oude Friese stadszegels

Albert Martin, naar A. van Calsbeek, 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-13

Negen oude Friese stadszegels.

Doek met steendruk versierd:…

Katoendrukkerij A.J. Bruinsma, ca. 1836, textiel, BK-1971-24

Doek met steendruk versierd: Leeuwarder stadsgezichten en twaalf afbeeldingen van Friese klederdrachten. Naar tekeningen van J.H. Matthijssen.

Gezicht op de Noordelijke ingang…

Isaac Reijnders Sz., 1848, prent, RP-P-1907-2183

De noordelijke toegang tot de stad. Rechts op de voorgrond de Hoeksterbrug met daarachter de gasfabriek.

Gezicht op Leeuwarden vanuit het…

Isaac Reijnders Sz., 1849, prent, RP-P-1907-2188

Profielaanzicht van de stad met op de voorgrond weilanden, figuren en een beek. Zichtbaar zijn verschillende molens, de Oldehove en de Nieuwe Toren.

Beeldschrift op een wandelstok

Andries van Calfsbeek, naar Albert Martin, 1872, prent, RP-P-1905-5431

De wandelstok staat links afgebeeld met daarbij uitgeschreven de complete tekst, bestaande uit symbolen en letters. Onder de stok staat vermeld: Beeldschrift van een staf- of runenkalender van 1595, op een wandelstok van 9 palm lengte, in het Frieslands Kabinet van Oudheden.