Bronzen wierookvat uit het klooster…

Albert Martin, 1872 - 1875, prent, BI-1924-0094-28

Bronzen wierookvat uit het klooster te Nes en eikenhouten pijpenbewaarder met het wapen van het geslacht van Aylva.

Galerij in de kerk van Oosterend…

Albert Martin, 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-8

Galerij of kraak in de kerk van Oosterend uit 1554.

Grafzerk in de kerk te Schettens…

Albert Martin, 1871, prent, BI-1924-0094-20

Grafzerk in de kerk te Schettens van Sybrand van Osinga, grietman van Woenseradeel, dijkgraaf enz, overleden 1623, en van zijn vrouw, Atke van Aggema, overleden 1619.

Blad met een tabel met de uitslag…

Elias Spanier, 1852, prent, RP-P-OB-82.044

Dubbelgevouwen blad met binnenin een tabel met de uitslag van de verkiezingen voor 34 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op de derde maandag van September 1852; op de voorzijde het stemmen op een stembureau.

De Kanselarij of de Turfmarkt te…

Albert Martin, naar Elias Pieter van Bommel, 1870 - 1875, prent, BI-1924-0094-32

De Kanselarij of de Turfmarkt te Leeuwarden. Het gebouw waarin het Kabinet van Oudheden van het Friesch Genootschap was gevestigd, tegenwoordig het Fries Museum.

Grafzerk in de kerk te Hallum van…

Albert Martin, 1872, prent, BI-1924-0094-23

Grafzerk in de kerk te Hallum van Ernst van Goslinga, op Goslinga State, 1558 verdronken te Leeuwarden door het steigeren van zijn paard, en van zijn vrouw Syds van Donia, overleden 1571

Vrouw in interieur

Hendrik Frederik Sartor, naar Huib van Hove Bz, 1837 - 1840, prent, RP-P-1914-4222

Een vrouw met doek in de hand staat in een interieur bij een kast en stoel. Rechts een tafel waarop servies staat en waarboven een drieluik hangt. Links staat een man in een deuropening bovenaan een trap.

Zeilboten op Theems bij Londen

Adolf Carel Nunnink, naar Everhardus Koster, 1859 - 1865, prent, RP-P-1904-1654

Zeilboten en een roeiboot op de rivier de Theems. In de achtergrond een silhouet van de stad Londen.

Interieur van de Oude Kerk te Delft

Adolf Carel Nunnink, naar Hendrick Cornelisz. van Vliet, 1878 - 1894, prent, RP-P-1906-4420

Interieur van de Oude Kerk gezien vanaf het koor richting het Mariakoor en transept.

Dorp aan oever

Adolf Carel Nunnink, naar Marinus van Raden, 1842 - 1863, prent, RP-P-1904-1652

Enkele huizen en boerderijen aan de oever van een meer waarop figuren in een boot varen. In de achtergrond een heuvellandschap.