De slag bij Woeringen, naar een…

Ph. Dunst, 1848 - 1850, prent, RP-P-OB-78.122

De slag bij Woeringen, 5 juni 1288, naar de eigentijdse (?) afbeelding in het Afflighemsche manuscript der Brabandsche yeesten.

Ds. O.G. Heldring en de vijf door…

W. Lindemann, 1870 - 1875, prent, RP-P-OB-102.622

Portret van ds. Otto Gerhard Heldring omringd door afbeeldingen van de door hem gestichte instellingen: de drie opvoedingsgestichten Asyl Steenbeek (1848), Talitha (1856), Bethel (1861), de Normaalschool voor opleiding van onderwijzeressen (1864) en de kerk de Vluchtheuvel (1870) bij Zetten.

Handelaren

Diedrich Carl Muller & Co (mogelijk), 1818 - 1842, prent, RP-P-OB-200.505

Blad met 8 voorstellingen van straatverkopers, zoals een borstel- en lepelverkoper en een haringverkoopster. Onder elke afbeelding een onderschrift en boven elke afbeelding een titel.

Portret van H. van Maasdijk

Carel Christiaan Antony Last, 1845 - 1876, prent, RP-P-1907-3700

De geportretteerde staat naast een tafel waar hij op leunt en heeft een papier in zijn handen. Op het papier een regel uit Romeinen 1:16.

Portret van Dirk Molenaar

Carel Christiaan Antony Last, 1840 - 1876, prent, RP-P-1909-820

De geportretteerde zit op een stoel met een open boek in zijn rechterhand. Op zijn borst draagt hij een ridderorde. Onder het portret zijn signatuur.

Vrijlating van lijfeigenen in…

Christiaan Bos, 1845 - 1918, prent, RP-P-1904-2501

Een groep boeren heeft zich verzameld voor de veranda van een huis. Daarop staan een heer, een dame en een man in een militair kostuum. Voor de veranda staat een man in pak. Hij schenkt een glas vol. Voor hem op de grond zit een boer voorovergebogen en kust zijn voeten.

Wedrenspel, ca. 1835

Diedrich Carl Muller & Co, 1830 - 1835, prent, RP-P-OB-88.085

Bordspel genaamd De Engelsche Paarden wedloop, ca. 1835. Cirkelvormige renbaan met vakjes genummerd 1-48. Met afbeeldingen van paarden in een paardenrace, toeschouwers onder een tent en verschillende paarden met hun berijders. Onderdeel van een groep van kinder- en gezelschapsspelen gedrukt in de…

Standbeeld van Ary Scheffer in…

Carel Christiaan Antony Last, ca. 1862, prent, RP-P-1905-704

Portret van Hendrik Johan Reinhold…

Carel Christiaan Antony Last, 1845 - 1865, prent, RP-P-1907-3701

De geportretteerde zit aan tafel en leunt met zijn rechterhand op een boek. Onder het portret zijn signatuur.

Graanoogst en verwerking

Diedrich Carl Muller & Co, 1818 - 1842, prent, RP-P-OB-200.504

Blad met 6 voorstellingen over de graanoogst en verwerking van het graan. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 3.