Urker vissers

Willem van den Berg, ca. 1896 - in of voor 1934, prent, RP-P-2000-121

Een vriendendienst

Johan Braakensiek, ca. 1868 - in of voor 1913, prent, RP-P-1913-675

Toon vatte moed

Johan Braakensiek, ca. 1868 - in of voor 1913, prent, RP-P-1913-677

De Volkenbond overwint de machten…

Johan Braakensiek, ca. 1931 - in of voor 1935, prent, RP-P-1935-1422

Zoo'n vrek

Johan Braakensiek, ca. 1868 - in of voor 1913, prent, RP-P-1913-676

Ik heb woord gehouden

Johan Braakensiek, ca. 1868 - in of voor 1913, prent, RP-P-1913-678