1.309 resultaten gevonden


Eadweard Muybridge, 1887, foto, RP-F-F00634

Thomas Martin Staas, 1883, foto, RP-F-00-55

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-166

Panorama der Jungfraukette

J. Lévy M. Léon, 1867 - 1880, foto, RP-F-00-180

E. Mertens, Friedrich Gottsched E. Mertens & Cie, 1892, foto, RP-F-00-192

Schröder & Co, 1870 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-00-243

Lugano, Panorama

mogelijk Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-387

mogelijk Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-394

toegeschreven aan Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-399

Tod der Maria in Holz geschnitten 1490-1500

Stengel & Co, 1890 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-1919-194