Panorama van de Alpen…

A. Gabler, 1869 - 1890, fotomechanisch procedé, RP-F-00-166

Panorama der Jungfraukette

Panorama van Lugano

Schröder & Co, 1870 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-00-243

Lugano, Panorama

Ivoren pronkschotel

Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-387

Sculptuur van Madonna met kind

Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-394

Houtsnijwerk met als afbeelding…

Johann Baptist Obernetter, 1869 - 1887, foto, RP-F-00-399

Tod der Maria in Holz geschnitten 1490-1500

Straatgezicht te Zadar

Stengel & Co, 1890 - 1900, fotomechanisch procedé, RP-F-1919-194