De vos en de druiven

Gustave Fraipont, 1888, prent, RP-P-OB-205.870

Blad met een grote voorstelling uit de fabel van Jean de La Fontaine, van de vos en de druiven. Linksonder een tekstblok met een vers. Genummerd linksboven: Série 6. - No. 15.

De zwaluw en de vogeltjes

Gustave Fraipont, 1890, prent, RP-P-OB-205.990

Blad met een grote voorstelling uit de fabel van Jean de La Fontaine, van de zwaluw en de vogeltjes. Rechtsonder een tekstblok met een vers. Genummerd linksboven: Série 8. - No. 18.

De wolf en het lam

Gustave Fraipont, 1888, prent, RP-P-OB-205.861

Blad met een grote voorstelling uit de fabel van Jean de La Fontaine, van de wolf en het lam. In het midden een tekstblok met een vers. Genummerd linksboven: Série 6. - No. 6.

De wolf en de hond

Gustave Fraipont, 1888, prent, RP-P-OB-205.866

Blad met een grote voorstelling uit de fabel van Jean de La Fontaine, van de wolf en de hond. Midden boven twee tekstblokken met een vers. Genummerd linksboven: Série 6. - No. 11.

De eik en het riet

Gustave Fraipont, 1888, prent, RP-P-OB-205.874

Blad met een grote voorstelling uit de fabel van Jean de La Fontaine, van de eik en het riet. linksboven en rechtsonder tekstblokken met verzen. Genummerd linksboven: Série 6. - No. 19.