Holland via Harwich daily and…

Fred Taylor, 1900 - 1925, affiche, RP-P-OB-100.558

Reclamebiljet voor de veerdienst Harwich Holland

Waarschuwing tegen drankmisbruik,…

anoniem, naar George Cruikshank, 1867 - 1868, prent, RP-P-1962-352

Plaat gericht tegen het misbruik van alcoholische dranken, ca. 1867-1868. De 'Nederlandsche Giftboom' was de drankbestrijdingspreuk van 1868. Onder een boom samengesteld uit drankvaten en groene slangen vangen allerlei verschillende personen de gifdrank op in hun glas. Op de voorgrond liggen…

Paul Whiteman (himself) and his…

onbekend, 1900 - 1925, affiche, RP-P-OB-20.298

Aankondigingsaffiche voor een concert van Paul Whiteman.

The Quartier Latin, published…

H.G. Fangel, ca. 1898, affiche, RP-P-1964-498

Reclamebiljet voor het het blad quartier latin