Gezicht op het fort Oranje en De…

jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest, naar Gerard Voorduin, 1860 - 1862, prent, RP-P-1909-1782

Op het fort staat een Nederlandse vlag. In het midden een ommuurde weg richting het fort en de achtergelegen huizen.

De reconcentratie-kampen

Jean Veber, 1874 - 1928, prent, RP-P-OB-40.502U

Koningin Victoria in de hel en…

Jean Veber, 1874 - 1928, prent, RP-P-OB-40.502P

De wapenschouwing te Béthany

Jean Veber, 1874 - 1928, prent, RP-P-OB-40.502F

Aanbidding door de herders

anoniem, naar Correggio, 1854, prent, RP-P-1982-1454

Maria zit naast het Christuskind dat in een kribbe ligt. Links staan de drie herders. In de achtergrond Jozef bij de os en ezel. Boven het geheel een schare engelen.

Nederlandsche…

Dirk Allart, 1869 - 1883, prent, RP-P-OB-77.386

Bordspel met een spiraal met vakjes genummerd van 1 tot en met 63, met voorstellingen van stations. Centraal de Domtoren te Utrecht en het Paleis op de Dam te Amsterdam. In de vier hoeken van het spel de stationsgebouwen van Amsterdam, Utrecht, Gouda en Den Haag. Boven de voorstelling de titel.

Ambachten en neringen

George Lodewijk Funke, 1865 - 1875, prent, RP-P-OB-202.823

Blad met 16 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schoorsteenveger, stoelenmatter, visverkoopster en bakker. Onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 82.

Het hazespel

George Lodewijk Funke, 1865 - 1875, prent, RP-P-OB-202.866

Bordspel met een speelveld met 49 genummerde cirkels en ruiten met de letters A tot en met M. Boven een haas en onder de voorstelling de spelregels in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 100.

Het vlas

De Ruyter & Meijer, 1874, prent, RP-P-OB-202.424

Blad met 6 voorstellingen over het verbouwen en verwerken van vlas, waaronder voorstellingen van het oogsten van het vlas, het braken van het vlas, spinnen, weven, bleken en kleermaken. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 26.

Nederlandsche leger

De Ruyter & Meijer, 1873, prent, RP-P-OB-202.400

Blad met 4 horizontale rijen met voorstellingen van Nederlandse militairen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 2.