Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Zilverreiger in de regen

Ohara Koson, 1925 - 1936, prent, RP-P-1999-548

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-743

Zwarte wierook

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1822, prent, RP-P-1999-246

Eenden bij volle maan

Ohara Koson, ca. 1900 - ca. 1945, prent, RP-P-1999-508

Courtisane voor een kimono…

Ryûryûkyo Shinsai, 1809, prent, RP-P-1999-251