Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, prent, RP-P-1983-391

Helder weer en een zuidelijke wind

Katsushika Hokusai, 1829 - 1833, prent, RP-P-1952-183

De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-743

De Jumantsubo vlakte te Susaki bij…

Hiroshige (I) , Utagawa, 1857, prent, RP-P-1956-754

Mishima in ochtendmist

Hiroshige (I) , Utagawa, 1828 - 1835, prent, RP-P-1960-376

Kop van een zalm

Totoya Hokkei, 1815 - 1825, prent, RP-P-1958-328

De gehoorzame zoon van Kamakura,…

Yashima Gakutei, 1820 - 1825, prent, RP-P-1958-446

Kaki-kachi mountain

Kobayashi Eitaku, 1885, boek, RP-P-OB-JAP-65C

Ono no Takamura uit het Ware…

Yashima Gakutei, 1820 - 1825, prent, RP-P-1958-443

Vissersboten

Ohara Koson, 1900 - 1945, prent, RP-P-1999-443