Vechters en vredestichters

Ad van Denderen, 2008 - 2009, documentaire foto, NG-2010-1

Serie van 50 documentaire foto's over de Nederlandse krijgsmacht. De landmacht, en speciaal de Luchtmobiele brigade, werd gevolgd tijdens de opleiding in Nederland en de uitzending naar Afghanistan (Uruzgan). Ook het thuisfront werd in beeld gebracht, waaronder families van omgekomen militairen. Een…