Foto

Jannes Linders, 2001 - 2002, foto, NG-2008-29-95

Foto

Jannes Linders, 2001 - 2002, foto, NG-2008-29-94

Guus en Jan Kessler fotograferen in…

anoniem, ca. 1906, foto, RP-F-2007-8-16

Guus en Jan Kessler fotograferen in de tuin achter het huis aan de Bezuidenhoutsweg in Den Haag. De jongens fotograferen een jonge man die een jonge vrouw op de schouders draagt. Foto uit het album 'Oost West Thuis Best'.

Overleg Staf Veiligheid en…

Dana Lixenberg, 2011, foto, NG-2012-61-53

Overleg Staf Veiligheid en Handhaving, Delft. V.l.n.r. achter: het sectorhoofd Bouw en Milieutoezicht, de bureauchef politie Haaglanden te Delft; de bestuursassistent. V.l.n.r. voor: het vakteamhoofd Publiekszaken, de brandweercommandant, de chef Wijkzorg en de manager Veiligheid, de burgemeester.