Comité voor Uitgewekenen, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-12

Spotprent op het Comité voor Uitgewekenen, 1795. Een lid van het comité met sjerp van Representant geeft royaal toe aan verzoeken van teruggekeerde politieke vluchtelingen om steun. Links krijgt bij de joodse uitdragerij van Nathaniele Levi een vluchteling een nieuw pak aangemeten. Rechts de deur…

Comité van Voorlichting, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-9

Spotprent op het Comité van Voorlichting. 1795. Vier leden van dit comité proberen op verschillende manieren tevergeefs om in het donker licht te maken. Een man staat op een ladder geleund tegen een zuil met een kapotte lantaarn.

Comité van Rekeningen, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-5

Spotprent op het Comité van Rekeningen, 1795. Twee leden van comité worstelen met eenvoudige rekensommen, een derde haalt zijn schouders op tegenover twee klanten. Aan de wand hangt een tafel van vermenigvuldiging.

Vader Tijd voor de poort naar de…

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-20

Spotprent waarin Vader Tijd waarschuwt als hij op het punt staat om het gordijn weg te trekken dat de toekomst verhult. Voor hem op een tafel een zandloper op een vredesverdrag met de zegels van Pruisen, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Oostenrijk.

Comité van Bondgenootschap, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-17

Spotprent op het (niet bestaande) Comité van Bondgenootschap, 1795. Mogelijk gebaseerd op het wel bestaande Comité van Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande. De zeven leden van het comité gaan elkaar te lijf. Links verscheurt een kat de pijlenbundel van de zeven verenigde provincies.

Comité van Militaire Zaken, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-3

Spotprent op het Comité van Militaire Zaken, 1795. Vier mannen staande bij een monument voor de Nieuwe Organisatie in 1795. Op het monument staat een geraamte in uniform. Rechts mogelijk kolonel Rogier Sulyard de Leefdael, links mogelijk Herman Willem Daendels.

Comité van Gezondheid, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-15

Spotprent op het (niet bestaande) Comité van Gezondheid, 1795. Een groep van Nederlandse en Franse kwakzalvers rondom de Nederlandse Maagd van de Bataafse Republiek, voorgesteld als een oude lelijke vrouw met ontblote borsten. Een van de charlatans heeft haar ader geopend en bloed spuit in een…

Comité van Koophandel en Zeevaart,…

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-6

Spotprent op het Comité van Koophandel en Zeevaart, 1795. Drie leden van dit comité op een duin aan de kust. Zij demonstreren hun onbekwaamheid door rechte ankers krom te smeden, zwavelstokjes te verkopen en door zeilen kapot te scheuren. Op het water drijft een bootje met een gescheurd zeil.

Comité van Algemene Waakzaamheid,…

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-8

Spotprent op het Comité van Algemene Waakzaamheid, 1795. Vijf leden van dit comité zijn dronken en in slaap gevallen, de centraal staande man is blind en houdt twee kaarsen in zijn hand. Op de vloer ligt een haan (symbool van de waakzaamheid) waarvan de kop afgesneden is.

Comité van Remotie, 1795

anoniem, naar David Hess, naar James Gillray, 1799, prent, BI-B-FM-097-16

Spotprent op het (niet bestaande) Comité van Remotie, 1795. In een kerk wordt het graf van een prins van Oranje vernield en geschonden. Een geraamte wordt kapot getrapt en een jongen urineert op een schedel. Naar aanleiding van het vernielen van het graf van de Friese Nassau's in de Jacobijnerkerk…