8 resultaten gevonden


Adriaan Pietersz. Loosjes Ludwig Gottlieb Portman, 1806 - 1807, prent, RP-P-OB-86.865

Allegorisch gedenkteken voor de op 24 februari 1806 overleden Jan Nieuwenhuyzen, oprichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Grafmonument met buste van de overledene, omringd door treurende allegorische figuren en andere personen. Rechts de personificatie van de Maatschappij met het…

Cornelis Sebille Roos Lambertus Antonius Claessens (uitgever), 1795, prent, RP-P-1944-753

Ovale voorstelling met allegorie op de Alliantie gesloten tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk, 1795. Genius bindt de wapens van de twee republieken aan een boom.

Franciscus Schluymer Ludwig Gottlieb Portman, 1804, prent, RP-P-1962-355

Figuren rouwen bij het graf van paus Pius VI. Geloof staat bij een offerzuil. Een rouwende figuur op de voorgrond zit bij zijn pauselijk wapen en andere pauselijke attributen. Een vrouw achter de tombe pakt Vader Tijd bij de arm. Op de graftombe staat een buste van de paus. In de marge een…

Johannes Allart Ludwig Gottlieb Portman, 1794 - 1828, prent, RP-P-1938-2056

Jacques Kuyper, 1784, prent, RP-P-1935-831

Allegorische compositie op Felix Meritis met rechts de gevleugelde Faam die op de loftrompet blaast. Links rust Apollo, op de wolken gezeten, met de linkerarm op het blasoen van Felix Meritis dat ook door een putto wordt vastgehouden.

Adriaan Pietersz. Loosjes Ludwig Gottlieb Portman, 1806, prent, RP-P-1907-3310

Gedenksteen voor Jan Nieuwenhuyzen, overleden 25 februari 1806. Op een altaar in een nis staat de buste van Jan Nieuwenhuyzen, stichter van de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Daarboven een kader met de naam, geboorte- en sterfdatum van Nieuwenhuyzen. Op het altaar een motto in het Latijn (Hij…

Evert Maaskamp, Raad van Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek Ludwig Gottlieb Portman, 1802, prent, RP-P-OB-88.812

Allegorie op de Vrede van Amiens, op 27 maart 1802, die een einde maakte aan de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Franse republiek, Spanje en de Bataafse Republiek. Centraal zweeft de Vrede door de wolken met een olijftak in de hand. Linksonder keert het afgematte leger terug binnen de vesting.

Cornelis Sebille Roos Lambertus Antonius Claessens (uitgever), 1795, prent, RP-P-OB-86.481

Allegorie op de Verlichting, 1795. De vrouwelijke personificatie van de Verlichting zweeft boven de wereld en laat haar licht op Europa schijnen.