Mensch leef vroom en goed (...)

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-1984-399

Het metalen kruis

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.346

Een zestiental van allerhande…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.332

Deez' fraaije prent vertoont in…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.313

Het rijden is een schoone zaak, /…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.318

Hoe moed en trouw, gepaard aan…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-88.057

Waar 't hart voor Land en Koning…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-1989-180

Van Held Van Speijk wordt hier een…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-1984-400

Hoe elk het sober kostje wind, /…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-1984-408

Deez' prent vertoont in menig…

Theodorus Johannes Wijnhoven-Hendriksen, 1832 - 1850, prent, RP-P-OB-200.356