Figuren in Oosterse kleding bij een…

Willem Hendrik Stam, naar Willem de Famars Testas, 1841 - 1874, prent, RP-P-OB-30.323

Classicistische scène met een man…

Willem Hendrik Stam, naar Lourens Alma Tadema, 1841 - 1874, prent, RP-P-OB-30.316

Een man ligt op een sofa met naast hem een kelk en een tros druiven in een schaal. Twee vrouwen zitten in een stoel tegenover hem.

Studeervertrek met een jonge vrouw…

Paul Hermann Naumann, naar George Goodwin Kilburne, 1891, prent, RP-P-2015-26-1282

De vrouw zit geknield voor een open kist. De man bladert in een boek. Tekst op verso.

Etalage van kunsthandel Frans Buffa…

Johannes Walter, naar Johan Braakensiek, in of na 1892, prent, RP-P-2015-26-1302

Tekst op verso.