Oranjenummer

Jan van Essen, 1887, krant, RP-P-OB-105.777

Oranjenummer. Op de voorpagina een portret van Wilhelmina in een rechthoek. Ze komt van de trap af en draagt een mand met bloemen. Op de achtergrond bloemen en takken. Verder kolommen en kaders met Nederlandse tekst in boekdruk.

Verschillende voorstellingen

W.J. Kat, 1862 - 1882, prent, RP-P-OB-200.382

Blad met 13 afbeeldingen van verschillende onderwerpen, bedoeld om uit te knippen en in te kleuren. Weergegeven zijn onder meer een konijn, een beer en een meisje met een pop. Genummerd rechtsboven: No. 7.

Verschillende voorstellingen

W.J. Kat, 1862 - 1882, prent, RP-P-OB-200.387

Blad met 11 afbeeldingen van verschillende onderwerpen, bedoeld om uit te knippen en in te kleuren. Weergegeven zijn onder meer een zuil, een triomfboog, koeien en een molen. Genummerd rechtsboven: No. 2.

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-34

Albumblad met 12 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, onder andere van een schoolklas, timmermannen, militairen en kermisvolk. Onder enkele afbeeldingen een onderschrift in boekdruk.

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, naar Pieter Gerardus Bernhard, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-39

Albumblad met 9 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, onder andere van hoepelende kinderen, Romeinen, een boer die muizen probeert te vangen en van boeren die appels plukken.

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, naar Monogrammist ODB, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-46

Albumblad met 6 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, van onder andere de Burgerzaal van het Paleis op de Dam, kerkinterieuren en de vlucht naar Egypte.

Portret van Mariotto Albertinelli

anoniem, 1568, prent, RP-P-2016-686

Portret van Mariotto Albertinelli in een ovale omlijsting. In de ondermarge zijn naam, zijn beroep en het jaartal '1512'. Rechtsonder: 82. Geheel in een afzonderlijk gesneden, geornamenteerde, rechthoekige omlijsting.

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-29

Albumblad met 10 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, van onder andere vreemde volkeren, een jongen die door het ijs is gezakt en een trekschuit.

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-31

Albumblad met 6 uitgeknipte voorstellingen uit voornamelijk volksprenten, onder andere van Saint Paul's Cathedral, de bruiloft van Kloris en Roosje, een havengezicht en twee vrouwen met opvallende hoofddeksels. Onder één afbeelding een onderschrift in boekdruk.